RASKID UGOVORA, PRAVO NA OTKAZIVANJE KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) radnih dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje da teče od dana kada je kupac primio robu. Kupac mora da obavesti prodavca o otkazivanju narudžbe pismenim putem.

Narudžba se smatra otkazanom kada prodavac primi pismeno obaveštenje.

U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti robu prodavcu u roku od 10 dana. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim delovima, neoštećen, nekorišćen i potpuno ispravan uz priloženu kopiju računa.

Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravke ili prepravke, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slučaju, kupac šalje proizvod u servis, isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Nakon utvrđivanja da je proizvod vraćen u istom stanju kako je i poslat tj. prodat (neoštećen, nekorišćen, ispravan i proizvod i ambalaža), vrši se popravka, zamena, zamena uz doplatu za neki drugi proizvod ili povrat novca kupcu.

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA KUPCU. Prodavac se obavezuje da će kupcu vratiti celokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 30 dana po primanju pismenog obaveštenja o raskidu ugovora računajući od datuma primanja pisanog obaveštenja o raskidu do isplate.