U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: office@evakozmetika.com ili klasičnom poštom na adresu:
Eva kozmetika doo
Hercegovačka 26, 11211 Beograd-Zemun

Prodavac će u roku od 15 radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti korisniku, odnosno kupcu, koliko dugo će biti razmatrana i redovno ga obaveštavati o statusu postupka. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.
Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i Kupca, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a u suprotnom nadležan je Sud u mestu sedišta prodavca.