Eva kozmetika d.o.o. se obavezuje da će poštovati Vašu privatnost, odnosno privatnost kupca/korisnika, i da neće sakupljati, prodavati ili objavljivati Vaše lične podatke ili informacije. Prikupljanje vaših podataka se koristi samo u svrhu obavljanja međusobnog poslovanja putem naše Internet prodavnice. Jedini slučaj kada će vaši podaci biti korišteni je kada vi to sami naznačite prijavom na naš newsletter. U suprotnom Vi uvek možete zatražiti da se Vaši podaci uklone sa liste koju koristimo za naše marketinške kampanje.